Woont of logeert U in Diepenheim of omgeving,
Bij meerdere dagen huur kan uw huurfiets(en) worden gebracht en gehaald.

Reserveer wel minstens 3 dagen van te voren i.v.m. bezorgtijden.

Bellen voor verhuur: Di t/m Vr  8.30 - 18.00
                                Za  8.30 -  13.00
   Zo, Ma en feestdagen graag reseveren per mail              

Tarieven per dag:

Volwassen fiets vanaf 26"              €  8,75  
Kinderfiets                                     €  5,-
Kinderzitje                                     €  2,50
Aanhangfiets                                 €  5,-
Fietskar 2 kinderen                        €  7,50
Elektrische fiets                             € 18,75

Huurt u een fiets voor 7 dagen dan betaalt u maar 5 dagen.
Onder verhuurder wordt verstaan: H.Haanepen Rijwielreparatie      
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van de fiets
Onder het gehuurde wordt verstaan: Fietsen met alle toebehoren als zijn de vermeld  op de overeenkomst                                                                                              
Artikel 1: De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
Artikel 2: De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
Artikel 3: De huurder verklaart dat hij/zij kennis heeft  genomen van de algemene huurvoorwaarden.
Artikel 4: Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
Artikel 5: De in artikel 3 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
Artikel 6: Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.                                            
Artikel 7: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
Artikel 8: De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
Artikel 9: De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
Artikel 10: Alle huurartikelen dienen vóór 21:00 uur ingeleverd te zijn, mits anders overlegt.
Artikel 11: Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
Artikel 12: Het is ten strengste verboden om zich met de fiets van of tegen stoepranden af te rijden.
Artikel 13: Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
Huur voorwaarden